Tradiții la Înălțarea Sfintei Cruci 2023. Ce este interzis să faci în această zi de sărbătoare

eduard

Tradiții la Înălțarea Sfintei Cruci 2023. Ce este interzis să faci în această zi de sărbătoare
Înălțarea Sfintei Cruci 2023. Tradiții, obiceiuri și superstiții la sărbătoarea de pe 14 septembrie.

Înălțarea Sfintei Cruci 2023, tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce NU ai voie să faci la marea sărbătoare de pe 14 septembrie 2023.

Înălțarea Sfintei Cruci 2023. Tradiții, obiceiuri și superstiții

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci se mai numește în termeni populari și Cârstovul Viilor sau Ziua Șarpelui. La data de 14 septembrie se încheie vara și începe toamna.

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci marchează începutul culegerii viilor, de aceea în zona de deal, sărbătoarea este cunoscută sub numele de Cârstovul Viilor, potrivit traditii-superstitii.ro.

Înălțarea Sfintei Cruci mai este numită și Ziua Șarpelui deoarece în această zi se spune că șerpii încep să se ascundă în pământ, unde vor sta până la primăvară.

În unele zone există credința că pe 14 septembrie șerpii se strâng laolaltă, se încolăcesc şi produc o mărgică numită „piatra nestemată”, care poate vindeca boli.

În ziua Sfintei Cruci se culeg ultimele ierburi de leac, boz, micşunele, mătrăgună, năvalnic, care se duc la biserică pentru a fi atinse de cruce și sfințite, împreună cu bucehete făcute din flori și busuioc. O dată sfințite, plantele se pun la loc de cinste în casă, la icoană, spre exemplu, iar mai apoi se folosesc pentru vindecarea bolilor.

Vrăjitoarele folosesc plantele pentru a face și farmece de dragoste.

La Înălțarea Sfintei Cruci se duce busuioc la biserică pentru a fi sfințit, iar mai apoi se pune la streșinile caselor pentru a le feri de rele și prăpăd.

O altă superstiție populară este aceea de a pune busuiocul sfințit în apa cu care fetele își limpezesc părul pentru ca acesta să rămână rezistent și să nu cadă.

În Bucovina, oamenii de la sate atârnă busuiocul sfințit în ramurile copacilor neroditori, pentru ca anul ce va urma, aceștia să dea o recoltă bogată.

Înălțarea Sfintei Cruci 2023. Ce NU ai voie să faci în această zi

La sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci NU se consumă alimente de dulce, fiind o zi de POST aspru.

În ziua Înălțării Sfintei Cruci NU este bine să te cerți cu cineva sau să te superi pe cei apropiați și nu numai.

Pe 14 septembrie NU ai voie să ceri bani sau să pretinzi lucruri, dacă te-ai oferit să ajuți pe cineva.

La sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci NU ai voie să lucrezi, altfel vei fi condamnat să te îmbolnăvești, potrivit tradiției populare.

Pe 14 septembrie NU se coase şi nu se tricotează. Totodată este interzis să prelucrezi lâna, să speli sau să mături gospodăria.

Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci trebuie cinstită ca atare și astfel nu se spală și nu se calcă în această zi.

Înălțarea Sfintei Cruci 2023. Rugăciune

Doamne Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim înaintea Ta, întru această zi a răstignirii Tale, în care ai pătimit și ai primit moarte pe Cruce pentru păcatele noastre, că noi suntem cei ce Te-am răstignit cu păcatele noastre cele multe și cu fărădelegile noastre cele rele. De aceea, ne rugăm bunătății Tale celei nemărginite să ne faci și pe noi părtași sfintelor Tale Patimi, cinstitelor răni și morții Tale celei de viață făcătoare, pentru ca să ne învrednicim, prin darul Tău, să câștigăm și noi asemenea Ție, pentru dragostea Ta, precum Tu, Cel Milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, întărindu-ne pururea cu aceeași putere și răbdare ce ai avut când Te-au răstignit nemulțumitorii evrei.

Și ne înviază simțirile noastre cele sufletești, ca să cunoaștem moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut și zidirile cele neînsuflețite, care s-au mișcat la răstignirea Ta, cum Te-a cunoscut tâlharul cel credincios și, rugându-Ți-se, l-ai primit în Rai. De aceea întărește-ne, Doamne, ca să putem ridica cu bucurie, de astăzi înainte, Crucea Ta cu deplină pocăință. Întristarea morții Tale să o simțim, precum au simțit-o Preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi și mironosițele femei.

Dă-ne, Doamne, și nouă, darul Tău, precum ai dat atunci tâlharului celui rău, și iartă păcatele noastre pentru sfintele Tale Patimi, și ne primește prin pocăință împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu și Ziditor ce ne ești. Asemenea fă cu toți creștinii, vii și morți, precum se roagă Ție, în toate zilele, Sfânta Biserică și le iartă lor toate păcatele și-i învrednicește pe ei de Împărăția Ta ca să vadă lumina Ta și să mărească slava Ta. Ne închinăm Crucii Tale, Hristoase, și zicem către dânsa: mărire ei pentru dragostea Ta.

Bucură-te, Preacinstită Cruce a lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea, ridicând asupra ta pe Iisus țintuit. Bucură-te, pom preamărit, pentru că Tu ai ținut Rodul vieții Ce ne-a mântuit din moartea păcatului.

Bucură-te, toiagul cel tare care ai sfărâmat ușile iadului. Bucură-te, cheia împărătească ce ai deschis ușa Raiului. Ne bucurăm și noi pentru că vedem pe vrăjmașii Tăi surpați jos, iar pe prietenii Tăi că împărățind în ceruri, pe vrăjmașii Tăi biruiți de puterea Ta, iar pe creștinii ce Ți se închină, înarmați cu puterea Ta. O, Răstignitul meu Hristoase, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte batjocuri și câtă necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de adevărată răbdare! De aceea, cum putem noi să fugim de Cruce, văzând pe Hristos că este ridicat pe ea? Cum să ne pară grele chinurile, văzând pe Stăpânul nostru că le iubește și le cere și le socotește Lui de mare cinste? Rușine ne este, cu adevărat, de ne vom întrista de relele ce ne pricinuiesc oamenii sau de ispitele ce ni le aduc diavolii, trupul și gândurile noastre cele rele, sau pentru sărăcia și bolile ce ne vin din voia lui Dumnezeu pentru păcatele noastre, deoarece acestea toate le trimite pentru ca să ne apropie mai mult de El, pentru ca să-L slăvim și să ne pedepsim în această viață pentru binele nostru, pentru ca să ne odihnim cu mai multă mărire întru Împărăția Lui cea veșnică. Și, de vreme ce este așa, înmulțe ște-ne, Doamne, ostenelile, ispitele și durerile, dar să ne înmulțești împreună și să ne prisosești și răbdarea și puterea, ca să putem răbda toate câte ni s-ar întâmpla. Pentru că recunoaștem că suntem neputincioși de nu ne vei întări, orbi de nu ne vei lumina, legați de nu ne vei dezlega, fricoși de nu ne vei face îndrăzneți, răi de nu ne vei preface în buni, pierduți de nu ne vei ierta, robi de nu ne vei răscumpăra cu bogata și dumnezeiasca Ta putere și cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia ne închinăm și o mărim, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Alte recomandări pentru tine

Lasă un comentariu