Tinerii Români Beneficiază De Terenuri Gratuite Pentru Locuințe

eduard

Tinerii români pot obține de la stat terenuri gratis pentru construirea unei locuințe

Într-o veste îmbucurătoare pentru tinerii din România, a apărut o lege care le permite să obțină terenuri gratis de la stat pentru a-și construi propriile locuințe. Conform Legii 15/2023, tinerii cu vârsta de până în 35 de ani pot solicita terenuri de până la 1.000 de metri pătrați pentru a-și construi o locuință personală.
Procedura de obținere a terenului este simplă, dar necesită depunerea unei cereri la consiliul local al comunei, orașului sau municipiului în care solicitantul are domiciliul. Cererea trebuie însoțită de mai multe documente, printre care copii de pe certificatul de naștere și actul de identitate.

Pentru a beneficia de această lege, tinerii trebuie să îndeplinească și anumite condiții. Ei nu trebuie să fi deținut sau să dețină în proprietate o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe nici în localitatea în care solicită terenul, nici în alte localități. În plus, cei care depun cererea trebuie să aibă vârsta de 18 ani sau mai mult.

Dimensiunile terenurilor care pot fi atribuite tinerilor variază în funcție de tipul localității în care acestea se află. Astfel, în municipii și sectoarele municipiului București, terenurile pot avea între 150 și 300 de metri pătrați, în orașe între 250 și 400 de metri pătrați, iar în comune și sate între 250 și 1.000 de metri pătrați.

De asemenea, legea specifică faptul că beneficiarii terenurilor trebuie să înceapă construcția locuinței în termen de un an de la atribuire și să respecte prevederile Legii construcțiilor nr. 50/1991.

Această inițiativă vine în întâmpinarea nevoilor tinerilor care doresc să-și construiască o locuință proprie, dar întâmpină dificultăți financiare. Prin acordarea terenurilor gratis, statul își propune să sprijine dezvoltarea tinerilor și să contribuie la creșterea numărului de locuințe în România.

Actele necesare pentru obținerea terenului
Pentru a primi un teren gratuit de la stat, tinerii trebuie să depună următoarele acte:

copie de pe certificatul de naștere;
copie de pe actul de identitate;
declarație pe propria răspundere că nu dețin sau nu au deținut o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe.
Aceste documente sunt necesare pentru a demonstra că solicitantul îndeplinește condițiile legale pentru a beneficia de terenul gratuit.

Legea permite consiliilor locale să stabilească și criterii suplimentare pentru atribuirea terenurilor. Astfel, acestea pot să solicite și alte documente sau să impună alte condiții, în funcție de particularitățile locale.

Un pas înainte pentru tinerii români
Inițiativa de a acorda terenuri gratuite tinerilor români pentru construirea unei locuințe este un pas important în direcția asigurării unui viitor mai bun pentru aceștia. Lipsa unei locuințe proprii reprezintă o piedică majoră în viața tinerilor, iar posibilitatea de a primi un teren gratis de la stat reprezintă o oportunitate unică.

Prin această lege, tinerii au șansa de a-și îndeplini visul de a avea o locuință proprie, fără a fi nevoiți să facă eforturi financiare considerabile. Terenurile oferite de stat reprezintă o soluție viabilă pentru cei care nu își permit să achiziționeze un teren sau să plătească chiria unei locuințe.

Lasă un comentariu