Tichete educaționale pentru anul școlar 2023-2024: Data până la care se poate depune cerere pentru banii de rechizite

eduard

Tichete educaționale în valoare de 500 de lei vor fi acordate anumitor categorii de elevi în anul școlar 2023-2024. Cererile pentru banii de rechizite pot fi depuse până pe 5 octombrie.

Tichetele educaționale pentru anul școlar 2023-2024 vor avea, ca și până acum, valoarea de 500 de lei și vor fi acordate, într-o tranșă unică, preșcolarilor și elevilor din medii vulnerabile, înscriși la unitățile de învățământ din ciclul primar și gimnazial.

Când se depun cererile pentru banii de rechizite în 2023

Tichete educaționale în valoare de 500 de lei vor fi acordate în anul școlar 2023-2024 preșcolarilor și elevilor dezavantajați din învățământul de stat. Tichetele educaționale vor ajunge la beneficiari sub formă de carduri, iar banii sunt destinați exclusiv pentru achizitionarea de materiale școlare, rechizite necesare frecventării școlii, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Pentru a obține acest ajutor, școlile vor informa părinții cu privire la condițiile de eligibilitate și completează o cerere din care să reiasă componența familiei. Pentru anul școlar 2023-2024, cererile pentru banii de rechizite pot fi depuse până pe 5 octombrie.

Cine primește tichete educaționale în anul școlar 2023-2024

a) copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat preşcolar înscrişi în învăţământul de stat care îndeplinesc condiţiile, în luna iulie a fiecărui an, pentru obţinerea sprijinului educaţional acordat copiilor din familii defavorizate conform Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările şi completările ulterioare;

b) copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat primar înscrişi în învăţământul de stat primar care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară;

c) copiii dezavantajaţi din învăţământul de stat gimnazial înscrişi în învăţământul de stat gimnazial, care îndeplinesc criteriile de venit stabilite în Programul naţional de rechizite şcolare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 33/2001 privind acordarea de rechizite şcolare în anul şcolar 2001-2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 126/2002, respectiv care sunt în întreţinerea familiilor al căror venit mediu net lunar pe membru de familie, realizat în luna iulie a fiecărui an, este de maximum 50% din salariul de bază minim brut pe ţară.

Cum pot fi folosite tichetele educaționale

Tichetele educaționale vor putea fi utilizate exclusiv în magazine/ unități afiliate, de emitentul cardului, care comercializează materiale școlare- rechizite necesare frecventării școlii, articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Utilizarea tichetelor sociale pentru sprijin educațional pentru achiziționarea altor produse, decât materiale școlare- rechizite necesare frecventării școlii- articole de papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe-, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței, constituie contravenție și se sancționează cu amendă (între 1,5 și 2 puncte-amendă, respectiv între 3.450 lei și 4.600 lei), dacă faptele nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracțiuni.

Lasă un comentariu