Rugăciunea care se citește în Ajun de Sfântul Nicolae. Este foarte puternică!

0

Sărbătoarea Sfântului Ierarh Nicolae este una dintre cele mai mari și importante sărbători din anul bisericesc. În fiecare an, credincioșii ortodocși îl cinstesc pe cel mai cunoscut și iubit sfânt al Bisericii Ortodoxe. Sfântul Ierarh Nicolae este cunoscut drept ocrotitor al celor acuzați pe nedrept, al comercianților și al călătorilor, al fetelor nemăritate și al mireselor. Tradiția spune că, în mod special, Sfântul Nicolae este ocrotitorul copiilor mici.

Cea mai puternică rugăciune pentru Sfântul Nicolae

În Ajunul sărbătorii de Sfântul Ierarh Nicolae, credincioșii rostesc o rugăciune puternică dedicată acestui mare sfânt care îi ocrotește pe copii. Sunt câteva cuvinte de mare însemnătate, care au mare putere dacă sunt rostite cu credință.

O, preabunule părinte Nicolae, păstorul și învățătorul celor ce aleargă cu credință către a ta folosire și cu fierbinte rugăciune te cheamă pe tine, sârguiește degrab a le ajuta. Izbăvește turma lui Hristos de lupii ce o răpesc pe ea și toate părțile creștinești le ocrotește și le păzește, prin sfintele tale rugăciuni, de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor neamuri, de robie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de sabie, de boală și de moarte grabnică.

Și precum ai miluit pe cei trei bărbați care ședeau în temniță și i-ai izbăvit pe ei de mânia împăratului și de tăierea sabiei, așa ne miluiește și pe noi cei ce cu mintea, cu cuvântul și cu lucrul suntem întru întunericul păcatelor și ne izbăvește de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic ca prin mijlocirea ta, cu ajutorul, cu mila și cu harul lui Hristos, Dumnezeu să ne dea viață liniștită și fără de păcat, ca să viețuim în veacul acesta, și de partea stării de-a stânga să ne izbăvească și în partea de-a dreapta, împreună cu toți sfinții, să ne învrednicim. Amin.

Cea mai frumoasă tradiție de Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae, cunoscut în popor sub numele de Moș Nicolae, este o sărbătoare însoțită de o tradiție frumoasă care se păstrează și în zilele noastre. În fiecare an, în Ajunul acestei sărbători, copiii își lustruiesc ghetuțele spre a le lăsa lângă ușă, în așteptarea lui Moș Nicolae.

Negreșit, moșul va trece pe la fiecare casă și va lăsa dulciuri copiilor cuminți, iar celor care au fost năzdrăvani în cursul anului, le va pune în ghetuțe câte o nuielușă.