Ritualul celor 7 zile de rugăciune la Maica Domnului – Împlinește și cele mai imposibile dorințe

eduard

Ritual de rugăciune la Maica Domnului – V-au copleșit problemele? Nu așteptați să se agraveze situația și începeți urgent să citiți Ritualul de rugăciune de 7 zile la Maica Domnului…

Ritual de rugăciune la Maica Domnului – Rezultatele apar imediat!

În cele 7 zile trebuie să citiți de 7 ori pe zi următoarea rugăciune. Se spune că îndeplinește și cele mai mari dorințe:

„Preasfântă Stăpână de Dumnezeu Născătoare, spre tine îmi îndrept gândul, inima și toată ființa. rugându-te:

Ridică-te și zdrobește pe vrăjmașii noștri și ai Fiului tău iubit, Iisus Hristos, îngrozindu-i cu nebiruita-ți sfințenie. Și îndreaptă-ne pe calea mântuirii, ca să dăm mereu mărire lui Dumnezeu.

Roagă-te, Fecioară, pentru Sfânta Biserică, pentru propovăduirea Evangheliei, pentru poporul acesta, rudele mele, pentru văduve, pentru orfani, bogați, săraci, necăjiți, bolnavi, pentru cei prigoniți, pentru credință, pentru salvarea celor care au rătăcit la secte, pentru cei răposați.

Ajută-ne, Sfântă Fecioară! Ajută-ne să ne pocăim de păcatele noastre, să ne spovedim adesea, să renunțăm la păcate, vicii și necredință. Ajută-ne să nu fim insensibili la chemarea divină a blândului tău Fiu, care a venit să sufere chinuri barbare.

Roagă-te, Măicuță Sfântă, și pentru nevoile mele (aici se rostesc dorințele care se vor a fi împlinite de către Maica Domnului). Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!”

Ritual de rugăciune la Maica Domnului – În fiecare dimineață, dați de pomană o pâine și apă unor sărmani.

Pentru a avea efect maxim, în fiecare zi dați de pomană unor nevoiași o pâine și apă. De asemenea, se vor face 7 copii scrise de mână ale rugăciunii, în fiecare zi, și se vor împărți la alți credincioși.

Cât ține ritualul, aprindeți o lumânare la biserică. Ar fi indicat ca toată această perioadă să țineți post.

Alte recomandări pentru tine

Lasă un comentariu