Cea mai puternică rugăciune de seară. Este făcătoare de minuni

eduard

Rugăciunea de seară are o putere tămăduitoare deosebită și se rostește cât mai des cu putință pentru a avea parte de ajutorul tuturor forțelor cerești.

Când ești copleșit de necazuri, boală sau suferință, este bine să spui cea mai puternică rugăciune de noapte. Rugăciunea are un efect imediat și este de ajutor pentru cel care se roagă cu multă credință și smerenie. Cea mai puternică rugăciune de seară se rostește cu mintea eliberată de gânduri negre și deznădejde.

Rugăciune de seară

,,Dumnezeule cel veșnic și Împărate a toată făptura, Cel ce m-ai învred­ni­cit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păca­tele ce am făcut în a­ceastă zi, cu fapta, cu cuvântul și cu gândul; și cu­ră­țește, Doam­­ne, sme­ritul meu suflet de toată în­tină­ciu­nea trupului și a su­fletului.

Și-mi dă, Doamne, în aceas­tă noapte, a trece som­­­nul în pa­ce ca, scu­lându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac Prea­sfântului Tău nume în toate zi­lele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se lup­tă cu mine, pe cei tru­pești și pe cei fără de trup. Și mă izbă­vește, Doamne, de gândurile cele deșarte, care mă în­ti­nează, și de pof­tele cele rele. Că a Ta este împă­răția, puterea și slava, a Ta­tălui și a Fiului și a Sfân­­­tului Duh, acum și pu­rurea și în vecii vecilor. Amin.”

Rugăciunile de seară au o putere vindecătoare deosebită și sunt de grabnic ajutor la vreme de boală, deznădejde și neliniște sufletească. Pentru a fi ferit de rele și ispite este bine să rostim la sfârșitul fiecărei zile o rugăciune către Maica Domnului pentru iertarea păcatelor.

„Preacurata și binecuvântat de Dumnezeu, Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă milă Fiului Tău și Dumnezeului nostru, spre pătimașul meu suflet, și cu rugăciunile tale mă îndreaptă spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără prihană să o trec, și pentru ține Raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una Curată și binecuvântată.

Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel Sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi, și de toată viclenia vrăjmașului meu celui potrivnic mă izbăvește, că să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei Preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor Sfinților. Amin.”, potrivit BZI.

Lasă un comentariu