Cea mai puternică rugăciune care se spune azi, de Sfânta Cuvioasă Parascheva

0

În fiecare an, mii de credincioși se adună la Iași pentru a o sărbători pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Se spune că rugăciunea spusă pe 14 octombrie, atunci când este sărbătorită Cuvioasa, aduce noroc și pace sufletească.

Cea mai puternică rugăciune a Sfintei Parascheva
„Purtătoare de chinuri, Sfântă Parascheva, roagă-te Părintelui Ceresc ca pe mine, cel împovărat cu toate păcatele și neînfrânat, să mă ridice spre cuvântarea măririi Sale și să mă îndrepteze ca întotdeauna să am sus inima, să gândesc la cele cerești, iar nu la cele pământești.

Roagă-te la Hristos, Fiul lui Dumnezeu, că a auzit ruga ta cea cucernică, pentru ca și pe mine leneșul, cel ce mă trândăvesc spre rugăciune și spre împlinirea poruncilor lui Dumnezeu, să mă îndrepteze și să-mi dea cuget, ca să doresc a mă ruga Lui neîncetat.
Cheamă și pe Duhul Sfânt – izvorul Care te-a întărit pe tine, fecioară curată, la lupta cea bună -, ca să-mi zidească mie inima curată și duh drept să înnoiască întru cele dinlăuntru ale mele și mai vârtos să mă cheme și să-mi dea osârdie ca să mă nevoiesc în viață curată și să mă întărească în lucrarea faptelor bune.
Cred că toate acestea mi le poți mijloci mie, o, Sfântă Parascheva!, la tronul Sfintei Treimi și de vei vrea, tu ai puterea de a-mi ajuta mie, ca una ce ai preamărit pe Dumnezeu cu faptele tale. Amin!”

Dacă spui această rugăciune, astăzi de praznicul Sfintei Parascheva, necazurile ți se vor lua de pe umeri, iar sufletul îți va fi mai curat.

De asemenea, în această zi nu se gătește, dar se pot împărți must și pâine celor săraci.

Femeile însărcinate ar trebui să împartă, în această zi, mâncare caldă, copiilor sărmani.

Dacă ziua de 14 octombrie va fi una călduroasă, cu soare, atunci și iarna va fi una blândă.