Ce trebuie să conțină declarația pe proprie răspundere, în cazul în care treci printr-o localitate în carantină

0

Iată modelul declarației pe proprie răspundere, în cazul în care treci dintr-o localitate în alta, care se află în carantină.
După ce mai multe zone din țară au intrat în carantină, multe persoane se întreabă ce anume trebuie să completeze în declarația pe propria răspundere, obligatorie la ieșirea sau intrarea într-o localitate carantinată.

În cazul în care trebuie să treci printr-o localitate plasată în carantină, trebuie să ai asupra ta o declarație pe proprie răspundere, în care este necesar să scrii mai multe lucruri.
În declarație, este necesar să scrii următoarele lucruri:
– numele și prenumele
– data nașterii, domiciliul/reședința
-motivul deplasării
– adresa la care se deplasarea

– data completării și semnătura.
În cazul în care nu ai o declarație tipizată, declarația pe proprie răspundere poate fi scrisă și de mână, dar este obligatoriu să fie trecute toate elementele.

În plus, declarația poate fi completată și de pe dispozitive electronice, cu condiția ca semnătura olografă a persoanei care folosește declarația și data să fie trecute și valabile.

Care sunt excepțiile de circulație, în intervalul orar 23:00 – 5:00
Deși în zonele carantinate sunt măsuri drastice, există și excepții pentru care te poți deplasa în afara locuinței, în intervalul orar 23:00 – 5:00.
Circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă în intervalul orar 23.00 – 05.00 pentru următoarele motive:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților a persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie.

De asemenea, este nevoie și de o adeverință eliberată de la locul de muncă pentru cei care lucrează în timpul nopții și trebuie să meargă la serviciu.