Câți bani se dau de la stat, după majorarea ajutorului?

eduard

Statul român oferă un ajutor de stat pentru înmormântari.

Câți bani primesc românii din partea statului, pentru înmormântări, după ce ajutorul a fost mărit în acest an?

Bani de la stat pentru înmormântări 2023
Statul a majorat, începând din acest an, ajutorul de înmormântare. Acest ajutor este acordat la decesul persoanelor care au plătit asigurările către statul român, pensionarilor, dar și pentru un membru al familiei care nu era asigurat sau pensionar atunci când a decedat.

Cine poate primi ajutorul de înmormântare?

Ajutorul de deces va fi acordat doar unei singure persoane din următoarele categorii:

– Soțul supraviețuitor;

– copilul;

– părintele;

– tutorele;

– curatorul;

oricare persoană care poate dovedi cu acte că a suportat cheltuielile de înmormântare, dacă în prealabil nu există altă solicitare din partea persoanelor menționate anterior.

Care este valoarea ajutorului de înmormântare după ce aceasta a fost majorat?

Trebuie știut faptul că, ajutorul de înmormântare nu poate fi mai mic decât salariul brut mediu.

Ținând cont de faptul că ajutorul a fost majorat, anul acesta valoarea sa pentru pensionari și persoane asigurate este de de 6.786 de lei, iar pentru membrii familiei asiguratului sau pensionarului suma este de 3.395 de lei.
Suma va fi acordată într-un termen de cel mult trei zile lucrătoare de la solicitarea acesteia de către:

– casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;

– instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru șomaj, în cazul decesului șomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Persoana care urmează să încaseze banii poate lua legătura cu o firmă de pompe funebre cu care poate încheia un contract și se lasă talonul de pensie sau dovada asigurării.

De ce acte aveți nevoie pentru ajutorul de înmormântare?

Atunci când doriți să luați ajutorul de înmormântare aveți nevoie să prezentați următoarele acte:

– cerere pentru acordarea ajutorului de deces (anexa nr. 11);

– certificat de deces (original şi copie);

– act de identitate al solicitantului (original şi copie);

– acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

– dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

– act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

– Adeverință care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

– adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

– dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, după caz.

Lasă un comentariu