Calendar ortodox 1 ianuarie 2022. Sărbătoare mare pentru toți românii

0

Calendar ortodox 1 ianuarie 2022. În prima zi din Noul An, Biserica Ortodoxă îl sărbătorește pe Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezareei Capadociei, cel considerat ocrotitorul săracilor. Este zi de mare sărbătoare pentru credincioșii ortodocși de pretutindeni care îl cinstesc pe Sfântul Vasile și îi sărbătoresc pe cei care poartă acest nume de sfânt.

Cine a fost Sfântul Vasile cel mare, sărbătorit pe 1 ianuarie 2022

Sfântul Vasile a dus lupte grele pentru credința ortodoxă, a păstorit turma lui Hristos, ajutându-i pe săraci, pe bolnavi și pe bătrâni în așezământul său vestit numit Vasiliada.

Cum era descris Sfântul Vasile cel Mare: un om foarte înalt la stat și drept ca o făclie, uscățiv și slăbit de ajunare și de veghere, oacheș la față, dar obrazul îngălbenit, nasul lunguieț, sprâncenele cercuite și plecate, asemenea omului gânditor, fruntea încrețită, umerii obrajilor ieșiți, tâmplele adâncite, cam pleșuv la păr, cu barbă destul de lungă, căruntă pe jumătate.

Sfântul Vasile cel Mare a trecut la cele veșnice în anul 379, când nu împlinise încă 50 de ani.

În prima zi din Noul An, Biserica Ortodoxă îi cinstește și pe Sfântul Vasile din Ancira, Sfântul Mucenic Teodot și Sfântul Grigorie, tatăl Sfântului Grigorie Teologul.

De asemenea, tot acum este marcată în calendar Tăierea Împrejur cea după trup a Domnului. Această sărbătoare se prăznuiește pentru a arata că Domnul întru toate a luat trup asemenea nouă și S-a supus rânduielilor Legii, și că nimic nu a stricat din cele vechi, ci doar le-a împlinit pe toate.

Știu, Doamne, că cu nevrednicie mă împărtășesc cu preacurat Trupul Tău, și cu scump Sângele Tău, și sunt vinovat, și osânda îmi mănânc și-mi beau, nesocotind Trupul și Sângele Tău, al Hristosului și Dumnezeului meu; ci întru îndurările Tale nădăjduind, mă aproprii la Tine, Cel ce ai zis: Cel ce mănâncă Trupul meu și bea Sângele Meu, rămâne întru Mine și Eu întru el.

Rugăciunea Sfântului Vasile cel Mare

Citește această rugăciune puternică în zi de mare sărbătoare. Aprinde o lumânare sfințită și rostește aceste cuvinte cu voce tare!

Îndură-Te deci spre mine, Doamne, și nu mă da spre batjocură pe mine păcătosul, ci fă cu mine după mila Ta; și să-mi fie mie Sfintele acestea spre vindecare, și curățire, și luminare, și pază, și mântuire, și spre sfințirea sufletului și a trupului; spre depărtarea a toată nălucirea și fapta vicleană, și lucrarea diavolească ce se lucrează cu dinadinsul întru mădularele mele; spre îndrăznirea către Tine și spre iubirea Ta; spre îndreptarea vieții și spre întărire; spre adăugarea virtuții și a desăvârșirii; spre împlinirea poruncilor; spre împărtășirea cu Sfântul Duh; spre merindea vieții veșnice, și spre răspuns bine primit la înfricoșata judecată a Ta, iară nu spre judecată, sau spre osândă. Amin!

Pe 1 ianuarie 2022 își sărbătoresc onomastica toți ce care poartă numele Vasile, sau derivate ale acestui nume. La mulți ani!