Azi îl sărbătorim pe Sfântul Toma. Spune rugăciunea care te ferește de necazuri!

eduard

Este cunoscut că Toma Necredinciosul și mai puțin că mărturisitor al Învierii Mântuitorului și al dumnezeirii Sale. Potrivit crestinortodox.ro, Toma, deși aflase de la ceilalți Apostoli că Hristos a înviat: „Am văzut pe Domnul!”, adopta atitudinea celui ce nu-i vine să creadă: „Dacă nu voi vedea, în mâinile Lui, semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta Lui, nu voi crede” (În. 20, 25). Așa că el nu era necredincios în sensul că refuza să creadă că Hristos a înviat, pentru că nu se îndoia de acest lucru.

Din Scriptură aflăm că Hristos se arată după opt zile din nou Apostolilor și îi spune lui Toma: „Adu degetul tău încoace și vezi mâinile Mele și adu mâna ta și o pune în coasta Mea și nu fii necredincios, ci credincios”. Iar Toma mărturisește: „Domnul meu și Dumnezeul meu”.

Rugăciunea la Sfântul Toma care te ferește de necazuri
Pentru că este o sărbătoare marcată cu cruce neagră, credincioșii nu trebuie să urmeze un anumit ritual, ci doar să se roage la Sfântul Toma și să păstreze în suflete, cu evlavie, această sărbătoare importantă.

Citită de trei ori, rugăciunea la Sfântul Toma te ferește de necazuri:

O, Sfinte Apostol a lui Hristos Toma! Te rugăm, ocrotește-ne și păzește-ne pre noi cu rugăciunile talede ispitele diavolești, de căderile în păcat și cere nouă, robilor lui Dumnezeu (aici se rostește numele celui ce se roagă) ajutor de sus în vremea necredinței, că să nu ne împiedicăm de piatră ispitirii, ci să mergem neabătut pe calea poruncilor lui Hristos până vom ajunge în fericitele locașuri ale raiului.

O, Apostol al Mântuitorului! Nu ne rușina pre noi, ci fii nouă ajutor și apărător în toată viață noastră și ajută că această viaţă vremelnică să o săvârșim cu frică de Dumnezeu și cu evlavie și să ne învrednicim de răspuns bine-primit la Strașnica judecată a lui Hristos, ca să preaslăvim preafrumosul nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin!

Sfântul Toma. Ce nu este bine să faci astăzi
Ca în jurul oricărei sărbători, există multe supersiții și tradiții populare legate de această zi. Se zice că de Sfântul Toma este bine să eviți certurile cu cei apropiați. Tradiția populară spune că nu trebuie să îți vorbești aproapele de rău.

De asemenea, astăzi nu este bine să faci treaba în curte și nici să speli.

Alte recomandări pentru tine

Lasă un comentariu