Ajutorul de deces 2024, majorat de la 1 ianuarie. Cum se poate obține

eduard

Ajutorul de deces se va majora de la 1 ianuarie 2024, potrivit proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024, ce a trecut deja de Parlament.

Ajutorul de deces se majorează din 2024. Este vorba despre o creștere cu 778 de lei, potrivit proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024. Astfel, de la 1 ianaurie ajutorul de deces va fi de 7.567 lei.

De ajutor de deces pot beneficia și rudele unui persoane care la momentul decesului nu era asigurat în sistemul de stat sau nu era pensionar. În acest caz, ajutorul de deces reprezintă jumătate din cuantumul acordat pentru decesul unui asigurat sau pensionar. Cu alte cuvinte, de la 1 ianuarie 2024 rudele acestora vor putea beneficia de un ajutor de deces în valoare de 3.784 lei.

Potrivit legislației în vigoare, pot solicita ajutor de deces soțul / soția celei / celui decedat, copiii proprii, copiii adoptați, copiii aflați în plasament familial sau cei încredințați spre creștere și educare familiei, în vârstă de până la 18 ani ori, dacă își continuă studiile, până la terminarea acestora, fără a depăși vârsta de 26 de ani, sau indiferent de vârstă, dacă și-au pierdut capacitatea de muncă înaintea vârstelor menționate, părinții și bunicii oricăruia dintre soți.

Cum poți solicita ajutorul de deces

Ajutorul de deces se obține în baza unei cereri tip însoțite mai mai multe documente, precum certificatul de deces, actul de identitate al solicitantului, actul de stare civilă al solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actului care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar, dovezi că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces, actul medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani. adeverinţa care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii, adeverința eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extrasului din REVISAL, după caz.

Lasă un comentariu